ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

SATICI BİLGİLERİ
Satıcı İsim: HPN Aksesuar Tasarım San.Tic. A.Ş.
Satıcının Adresi: Maslak Oto Sanayi sitesi AOS 52 No 9
Maslak/Sariyer/İstanbul
Satıcının Telefonu: 0212 296 79 80
Satıcı Email Adresi : hello@happy-nes.com
Alıcının İade Halinde Kullanacağı Kargo Şirketi: [Burada özellikle anlaşmalı
bir kargo şirketi varsa bilgi olarak girilmelidir.]

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

VE FİYATI (KDV DAHİL)ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

Toplam ürün bedeli:  TL 
Ödeme Şekli ve Planı: Kredi kartı ile tek ödeme TL 
KDV Dahil  TL 
Alınan Vade Farkı:  TL 
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: % 0.00 
Teslim Şartları: Ürün ilan sayfasında ayrıca bir bilgi olmaması halinde,
Siparişin Alıcı tarafından verilmesini takiben en fazla 30 gün içerisinde,
anlaşmalı özel kargo şirketi tarafından ürün teslim edilecektir.

CAYMA HAKKI ve İADE

Cayma Hakkının uygulanması yalnızca taraflardan birinin ticari faaliyette
bulunmak amacıyla hareket ettiği durumlarda geçerli olacak olup, bu
sıfata sahip olmayan iki gerçek ya da tüzel kişi arasında veya şahsi
kullanımın dışında toplu alıma yönelik gerçekleşen işlemlerde Tüketici
Mevzuatı ve ona bağlı cayma hakkı/iade hükümleri uygulanmayacaktır.
Alıcı (Üye) malın ya da hizmetin kendisine tesliminden itibaren, hiçbir gerekçe
göstermeksizin 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanarak malı/hizmeti
iade edebilir. Alıcı Üye, cayma hakkı kullanım bildirimini Websitesi üzerinden
belirtilen şekilde Satıcı’ya ulaştırır. Satıcı, Alıcı’nın cayma beyanının kendisine
ulaşmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde Mal/Hizmet bedelini iade etmekle
yükümlüdür. Hizmetin iade alınamaması için haklı sebeplerin varlığı halinde
Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta
Mal/Hizmet tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını
düşünüyorsa, bu durumu Sözleşme’nin ifa süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir. Bu
durumda Satıcı, ödenen bedeli ve varsa belgeleri 14 (ondört) gün içinde
Alıcı’ya iade eder.
Cayma hakkı kapsamında iade edilmek istenen ürün, işbu Formda belirtilmesi
halinde anlaşmalı kargo şirketince gönderilmemesi halinde iade kargo
bedelinden Alıcı sorumlu olacaktır.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: a) Fiyatı finansal piyasalardaki
dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya
hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki
ürünler) b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları
doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli
olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme
ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde c) Tesliminden sonra
ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan
mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine
ilişkin sözleşmelerde d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası
gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde e)Tüketici
tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruruyucu unsurları açılmış
olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap,ses veya görüntü kayıtlarına,
yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde f)
Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli
yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde g) Belirli bir tarihte veya dönemde
yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek
tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın
değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde h) Bahis ve piyangoya ilişkin

hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden
önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde i)
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim
edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu
Mal/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında
bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim
edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile
seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler)
Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki
hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması
sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan
edilen değere kadar alıcının mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının
bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri
yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci.
Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici
talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
Yukarıdaki bilgiler uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri
çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı
erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.